Nekla - osp.nekla.eu

przedszkole-2 kopia.jpg c279f21ccb6e112b2196399dd1f0841e
Raport z ewaluacji zewnętrznej
2013-01-05 Hanna Stachowiak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Ewaluacja zewnętrzna ( w obszarach: procesy zachodzące w przedszkolu oraz funkcjonowanie przedszkola w środowisku )  została przeprowadzona w naszym przedszkolu przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu w dn. 03.12.2012 – 17.12.2012 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład

którego weszli Ewelina Majchrzak, Adela Łabuzińska, Aleksandra Kuź.

W trakcie ewaluacji w placówce zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł - dyrektora, uczących

w przedszkolu nauczycieli, innych pracowników, dzieci, ich rodziców, partnerów przedszkola i przedstawicieli samorządu lokalnego. Do gromadzenia danych wykorzystano metody ilościowe (ankiety w wersji elektronicznej i papierowej), jakościowe (wywiady indywidualne, grupowe, obserwację i analizę źródeł zastanych).

 

Zapraszamy Państwa do przeczytania raportu z ewaluacji zewnętrznej. Znajdą w nim Państwo informacje dotyczące działalności przedszkola. Wszystkie dane i wnioski zawarte w niniejszym tekście znajdują potwierdzenie w wynikach przeprowadzonych badań.

Raport można przeczytać  na stronie:

http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000626454125.pdf

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię